Monthly Archives: Grudzień 2006

gps-satellite-300.jpg

Segment naziemny GPS

Segment naziemny GPS

W jego skład wchodzi: 5 bezzałogowych stacji śledzących, które stale mierzą pseudodległości, fazy nośne i gromadzą depesze nawigacyjne satelitów. Obecnie dodano 6 stacji NIMA, planuje się dodanie dalszych 6. W rezultacie wszystkie satelity będą widzialne przez nie mniej niż dwie stacje śledzące co pozwoli zwiększyć dokładność kontrolowania parametrów pracy systemu stacja główna analizująca stan techniczny satelitów i decydująca o koniecznych korektach, 3 stacje korygujące przesyłające dane aktualizujące pamięć satelitów i inne komendy dotyczące ich funkcjonowania.…
gps_config-300.jpg

Zasada działania GPS

Sygnał dociera do użytkownika na dwóch częstotliwościach nośnych f1 = 1575,42 MHz i f2 = 1227,6 MHz. Druga częstotliwość ze względu na utajnione szyfrowanie sygnału jest dostępna tylko dla armii USA. Porównanie różnicy faz obu sygnałów pozwala na dokładne wyznaczenie czasu propagacji, który ulega nieznacznym wahaniom w wyniku zmiennego wpływu jonosfery.…
Top