... "/>

Gleby w Polsce i ich przydatność rolnicza

1. Proces tworzenia się gleb zależy od następujących czynników:
- skały macierzystej;
- świata organicznego;
- wody;
- warunków klimatycznych;
- rzeźby;
- czasu trwania procesu glebotwórczego.

2. Pionowy przekrój przez glebę to profil glebowy, w którym wyróżnia się tzw. poziomy:
a) skały macierzystej

dzialki350.jpg

Read the rest of this entry »

hastagi na stronie:

#gleby w polsce mapa #mapa gleb Polski #mapa gleb w polsce #klasy ziemi w polsce mapa #mapa gruntów w polsce #klasa ziemi w polsce mapa #mapa glebowa polski #mapy glebowe polski #klasy ziemi mapa #mapa rolnicza polski #gleby polski mapa #klasy gleb w polsce mapa #mapa klas ziemi #atlas gleb polski #rodzaje gleb w polsce mapa #mapa polski gleby #mapa gleb #mapa klas ziemi w polsce #rolnicza mapa polski #mapa z klasami ziemi #mapa glebowa #mapa klasy ziemi #JAK SZUKAC MAPY Z BONITACJA KLASA GLEBY

Tags ,

Related posts

Top