... "/>

Gleby w Polsce i ich przydatność rolnicza

dzialki350.jpg

1. Proces tworzenia się gleb zależy od następujących czynników:
– skały macierzystej;
– świata organicznego;
– wody;
– warunków klimatycznych;
– rzeźby;
– czasu trwania procesu glebotwórczego.

2. Pionowy przekrój przez glebę to profil glebowy, w którym wyróżnia się tzw. poziomy:
a) skały macierzystej

dzialki350.jpg

Read the rest of this entry »

hastagi na stronie:

#gleby w polsce mapa #mapa gleb Polski #mapa gleb w polsce #klasy ziemi w polsce mapa #klasa ziemi w polsce mapa #mapa gruntów w polsce #mapa glebowa polski #klasy ziemi mapa #mapy glebowe polski #mapa rolnicza polski #gleby polski mapa #klasy gleb w polsce mapa #rodzaje gleb w polsce mapa #atlas gleb polski #mapa klas ziemi #mapa polski gleby #mapa gleb #mapa klas ziemi w polsce #rolnicza mapa polski #mapa z klasami ziemi #mapa glebowa #mapa klasy ziemi #mapa polski z klasami ziemi #atlas gleb online

Tags ,

Related posts

Top