Fotogrametria

Fotogrametria

Fotogrametria – dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest

Fotogrametria – dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych.

Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległości. Jest też jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów.

seba-y-estacion-300.jpg

Do wykonywania zdjęć fogrametrycznych są wykorzystywane specjalne, na ogół wielkoformatowe, aparaty fotograficzne wyposażone w specjalne obiektywy pozbawione aberracji. Ĺšródło: wikipedia.org

Fotogrametria rozwijała się stopniowo. W latach 1921 istniała fotogrametria analogowa, gdzie podstawowym instrumentem był autograf analogowy. Uzyskiwano wtedy analogową postać danych. W roku 1961 można było korzystać już z autografu analitycznego. Był to już średni stopień automatyzacji. Podstawowa postać danych była w postaci rastrowej. Natomiast od roki 1991 stosuje się autograf cyfrowy – jest fotogrametryczna stacja cyfrowa. Jest to już wysoki stopień automatyzacji, a podstawowa postać danych jest w postaci cyfrowej.

hastagi na stronie:

#Zastosowanie fotogrametrii #fotogrametria podzial #fotogrametria analogowa #fotogrametria zastosowanie #autograf fotogrametria #podział fotogrametrii

A to już wiesz?  Kruszywa Ecorenu na międzynarodowych targach w Kielcach