Ukształtowanie terenu

Karpaty Zewnętrzne

Karpaty Zewnętrzne obejmują Pogórze Karpackie i Beskidy, są zbudowane z fliszu, czyli osadów morza mezozoicznego, które stanowią zalegające na przemian piaskowce, zlepieńce, margle i wapienie.

Karpaty Zewnętrzne obejmują Pogórze Karpackie i Beskidy, są zbudowane z fliszu, czyli osadów morza mezozoicznego, które stanowią zalegające na przemian piaskowce, zlepieńce, margle i wapienie.

Osady te uległy sfałdowaniu podczas orogenezy alpejskiej, a pasma Beskidów są to płaszczowiny, czyli fałdu oderwane od podłoża, przesunięte z południa na północ i ponasuwane na siebie. W skałach fliszowych regionu występuje ropa naftowa oraz gaz ziemny.

gis-300.jpg
Read the rest of this entry »

hastagi na stronie:

#karpaty zewnętrzne

A to już wiesz?  Niziny Polski

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy