Ukształtowanie terenu

Niziny Polski

Nizina Mazowiecka stanowi pod względem ukształtowania powierzchnię rozległą, ale płaską kotlinę, której centralną część zajmuje kotlina warszawska. Tektonicznie nizina jest niecką utworzoną w osadach mezozoicznych,

Nizina Mazowiecka stanowi pod względem ukształtowania powierzchnię rozległą, ale płaską kotlinę, której centralną część zajmuje kotlina warszawska. Tektonicznie nizina jest niecką utworzoną w osadach mezozoicznych, lecz na powierzchni zalegają utwory polodowcowe: gliny, iły, piaski i żwiry. Wędrujące piaski utworzyły wielkie kompleksy wydmowe, porośnięte lasami iglastymi (puszcza Kampinoska i Biała).

Środowisko geograficzne i gospodarka Francji

Read the rest of this entry »

hastagi na stronie:

#nizina mazowiecka #nizina mazowiecka mapa #niziny w polsce #niziny POLSKI #mapa geodezyjna polski online #niziny polskie #opis nizin #mapa polski niziny #nizina mazowiecka zdjęcia #mapa niziny mazowieckiej #niziny w polsce mapa #mapa nizin polski #Niziny #opis niziny mazowieckiej #nizina mazowiecka opis #polskie niziny #niziny w polsce opis #mapa nizin środkowopolskich #niziny opis #mapa nizin w polsce #Ile jest Nizin w Polsce #opis nizin polskich #podział nizin #niziny polskie mapa

A to już wiesz?  Cyfrowe menu na stadionie San Francisco 49ers

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy