Aktualności Biznes nieruchomości

PLGBC zaangażowane w projekt #BuildingLife

PLGBC zaangażowane w projekt #BuildingLife
World Green Building Council rozpoczyna projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony

Data publikacji: 2020-12-07
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: PLGBC zaangażowane w projekt #BuildingLife
Kategoria: BIZNES, Nieruchomości

World Green Building Council rozpoczyna projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład.

PLGBC zaangażowane w projekt #BuildingLife BIZNES, Nieruchomości - World Green Building Council rozpoczyna projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład.

World Green Building Council rozpoczyna projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład. 10 europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków.

W okresie poprzedzającym COP26 i w rocznicę przyjęcia porozumienia paryskiego ONZ, World Green Building Council (WorldGBC) uruchamia projekt #BuildingLife we współpracy z 10 europejskimi green building councils (GBCs). #BuildingLife przyczyni się do radykalnej zmiany działań klimatycznych w środowisku budowlanym.

Poszczególne green building councils opracują pakiet krajowych map drogowych dekarbonizacji. Z kolei WorldGBC zgromadzi przedstawicieli całego sektora na europejskim forum liderów w celu opracowania mapy drogowej polityki Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji sektora.

Do projektu zaangażowały się green building councils z Polski (PLGBC), Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Projekt realizowany będzie ze wsparciem trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, którymi są: Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Spyraki (PPE) i Ciarán Cuffe (Zieloni).

– Przyjmując podejście oparte na całym cyklu życia, możemy stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, wykorzystać korzyści płynące z gospodarki obiegu zamkniętego i zrealizować strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Nie możemy jednak przyjąć podejścia opartego na całym cyklu życia, jeśli Komisja Europejska i rządy krajowe nie zobowiążą się do prowadzenia ambitnej polityki mającej na celu rozwiązanie problemu całkowitego wpływu naszego sektora na emisje dwutlenku węgla i zasoby. Dlatego też popieram Building Life. – podkreśla Sirpa Pietikäinen, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, PPE.

Co to jest #BuildingLife?

A to już wiesz?  151 nowych mieszkań w ofercie gdyńskiej inwestycji Murapol Nadmorskie Tarasy

Projekt #BuildingLife jest wspierany przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation. Ma na celu połączenie działań sektora prywatnego i publicznego,  niezbędnych do rozwiązania problemu wpływu budynków na nasze życie.

Obecnie polityka UE i państw członkowskich w zakresie budynków dotyczy wyłącznie zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków. #BuildingLife koncentruje się nie tylko na emisjach operacyjnych budynków, ale również na wpływie na środowisko w fazie produkcji, transportu, budowy.

Przeciwdziałanie tym emisjom ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia  całkowitego wpływu sektora budowlanego i osiągnięcia postępów w realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest stworzenie do 2050 r. Europy neutralnej dla klimatu.

– IKEA Foundation wspiera realizowany przez World Green Building Council projekt #BuildingLife, którego celem jest rozwiązanie problemu emisji dwutlenku węgla przez sektor budowlany w Europie. Wierzymy, że oferuje on namacalny sposób na ochronę planety poprzez dążenie do zerowej emisji netto w budownictwie, przy jednoczesnym opracowywaniu ekologicznych rozwiązań mieszkaniowych, które przyniosą korzyści wielu ludziom – powiedział Edgar van de Brug, kierownik programu Climate Action, IKEA Foundation.

– Fundacja Laudes Foundation z dumą wspiera pionierskie prace World Green Building Council: opracowanie jasnych map drogowych z udziałem przemysłu, zmianę polityki w celu rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla oraz przyspieszenie działań inwestorów w tym zakresie – mówi James Drinkwater, dyrektor ds. środowiska budowlanego, Fundacja Laudes.

Co osiągnie #BuildingLife?

#BuildingLife przyspieszy realizację ambicji Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze budowlanym i stworzy pierwszą w całym regionie odpowiedź na wizję zerowej emisji dwutlenku węgla w środowisku budowlanym, przedstawioną w raporcie WorldGBC z 2019 roku. Projekt ten stworzy ścieżkę dla innych regionów świata, którą należy podążać.

Do tego czasu World Green Building Council podejmie następujące działania:

A to już wiesz?  Czy zrównoważony rozwój się opłaca?

– stworzenie planu działania dla wpisania celów dotyczących emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia w politykę UE w zakresie budynków.

– rozpoczęcie realizacji nowego zobowiązania dotyczącego emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia w ramach globalnego projektu WorldGBC "Advancing Net Zero".

– ustanowienie europejskich i krajowych grup roboczych, które przyczynią się do stworzenia krajowych planów działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu.

– wspieranie rozwoju bazy danych produktów budowlanych w zakresie pełnego wpływu różnych materiałów budowlanych na środowisko.

– rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej w celu zwrócenia uwagi posłów Parlamentu Europejskiego, decydentów i liderów branży, którzy będą publicznie opowiadać się za podejściem opartym na całym cyklu życia.

Zaangażuj się w #BuildingLife

Zaangażuj się w #BuildingLife lub dowiedz się więcej o projekcie, kontaktując się z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Home


 

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
PLGBC zaangażowane w projekt #BuildingLife BIZNES, Nieruchomości - World Green Building Council rozpoczyna projekt #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład.
Hashtagi: #BIZNES #Nieruchomości

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy