Pomiary Wiadomości Branżowe

Serinus Energy dostanie do 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Serinus Energy pozyska dodatkowe środki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Spółce kredyt w wysokości do 60 milionów USD, który sfinansuje między innymi czteroletni program poszukiwań i

Serinus Energy pozyska dodatkowe środki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Spółce kredyt w wysokości do 60 milionów USD, który sfinansuje między innymi czteroletni program poszukiwań i wydobycia na nowych koncesjach w Afryce Północnej. Celem programu jest powtórzenie ukraińskiego scenariusza, czyli znaczące zwiększenie wydobycia oraz umocnienie wiodącej pozycji Serinus na rynku ropy i gazu w Tunezji.

Podsumowanie:

  • EBOiR wesprze plany Serinus w Tunezji kwotą do 60 mln USD;
  • środki sfinansują czteroletni plan poszukiwawczo-wydobywczy w Afryce Północnej;
  • Spółka zamierza powtórzyć ukraiński sukces – znacząco zwiększyć wydobycie, rezerwy i cash-flow;
  • Serinus chce być wiodącym graczem na tunezyjskim rynku ropy i gazu.

Decyzja o przyznaniu kredytu zapadła 23 lipca. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój i zagospodarowanie czterech pól ropy i gazu w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr w latach 2013-2017. Program prac obejmuje m.in. modernizację obecnych i wykonanie nowych odwiertów produkcyjnych, pozyskanie urządzeń wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie nowych technologii, szczelinowania hydraulicznego i wydobycia z dwóch horyzontów. Całkowity koszt rozwoju pól Spółki w Tunezji do 2017 r. wyniesie ok. 166 mln USD.

Nie po raz pierwszy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze Serinus Energy. Dwa lata temu przyznał on 40 milionów USD kredytu jej spółce zależnej – KUB-Gas, na prace związane z rozwojem aktywów ukraińskich. Dzięki właściwemu zarządzaniu środkami i sukcesom wydobywczym, spłata kredytu wyprzedziła ustalony wcześniej harmonogram, bez potrzeby podejmowania drugiej transzy pożyczki. Dzisiaj ukraiński KUB-Gas finansuje się już sam, generuje przychody i zyski i jest lokalnym liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii wydobywczych. Taki sam scenariusz Spółka zamierza realizować w Tunezji. Zarząd Serinus Energy liczy, że środki EBOiR ponownie znacząco przyspieszą rozwój  aktywów.

“Cieszymy się, że tak renomowana instytucja, jak EBOiR zaufała nam po raz kolejny. Dzięki m.in. środkom z poprzedniego kredytu, nasza obecna działalność na Ukrainie finansuje się sama, a cała spółka szybko i systematycznie się rozwija. Wierzymy, że podobnie będzie z inwestycją w Tunezji. Wykorzystamy zdobyte doświadczenie i dołożymy wszelkich starań, by historia się powtórzyła” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

A to już wiesz?  Olbrzymi ekran na wieżowcu w Hadze

***

Na tunezyjskie aktywa Serinus Energy składa się: 100 proc. udziałów w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar oraz Zinna, a także 45 proc. udziałów w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.

O Serinus

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej  i  gazu.  Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje zwykłe Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a po spełnieniu określonych warunków będą także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod symbolem  “SEN”.

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100- procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w  koncesjach  Chouech  Essaida,  Ech  Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. w koncesji Sabria. Producka ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy   i morski o powierzchni 1.123 km ˛ w północnym Brunei.  

W Rumunii Serinus planuje pozyskać 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare w północno – zachodniej Rumunii do końca czerwca 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km ˛, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody  bezpośredni  udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

A to już wiesz?  Inżynierowie o doświadczeniach z budowy I rury tunelu pod Martwą Wisłą

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. – Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

 

Serinus Energy   – Polska Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00
[email protected]

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: “prognoza”, “przyszły”, “może”, “będzie”, “spodziewany”, “przewidywany”,  “potencjalny”., “umożliwia”, “pro-forma” itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultatySerinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikaćze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi nafakt, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia.Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji,tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

A to już wiesz?  Kruszywa Ecorenu na międzynarodowych targach w Kielcach

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29.  00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy