Geologia Miernictwo

Pasowy charakter rzeźby Polski

W rzeźbie Polski dominują niziny – obszary do 300 m n.p.m. zajmują ponad 91% powierzchni, obszary od 300 do 1000 m n.p.m. zajmują 8,5% powierzchni,

W rzeźbie Polski dominują niziny – obszary do 300 m n.p.m. zajmują ponad 91% powierzchni, obszary od 300 do 1000 m n.p.m. zajmują 8,5% powierzchni, a na depresje i wysokie góry przypada po około 0,25% całkowitej powierzchni kraju.

Charakterystyczną cechą rzeźby Polski jest jej pasowość – równoleżnikowe pasy obniżeń i wyniesień występują na przemian.

seba-y-estacion-300.jpg

Od północy:
a) pas obniżeń – pobrzeża Bałtyku: Nizina Szczecińska, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Ĺťuławy Wiślane i Nizina Warmińska.

b) pas wyniesień – pojezierza: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Mazurskie.

c) pas obniżeń – niziny środkowopolskie: Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Polesie Lubelskie.

d) pas wyniesień – wyżyny: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Wyżyna Lubelska z Roztoczem.

e) pas obniżeń – kotliny i zapadliska przedkarpackie: Kotlina Sandomierska i Kotlina Oświęcimska.

f) pas wyniesień – góry: Sudety i przedgórze sudeckie, Karpaty i pogórze karpackie.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#w rzeźbie polski dominują #pasowość polski #pasy geomorfologiczne polski #pasy geomorfologiczne #pasowosc polski #charakter pasowy #Pasowość rzeźby polski #pas obniżeń #mapa polski niziny wyżyny #mapa godezyjna z podziałem na działki #pogórze karpackie ukształtowanie terenu

A to już wiesz?  Dobre wyniki przyspieszają prace KOV na Ukrainie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy