Kartografia

Kartografia

Kartografia – nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania. To nauka o przedstawianiu i badaniu rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych powiązań zjawisk przyrodniczych i społecznych

Kartografia – nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania. To nauka o przedstawianiu i badaniu rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych powiązań zjawisk przyrodniczych i społecznych (i ich zmian w czasie) za pomocą specjalnych modeli obrazowo – znakowych przedstawień kartograficznych.

Według Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego (1964) Kartografia – “to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki”

akrtografia.gif

Dzieli się na kartografię teoretyczną (kartologię) zajmującą się głównie metodami sporządzania, analizy i interpretacji map oraz katrografię praktyczną (kartometrię) zajmującą się użytkowaniem map – pomiarami oraz sposobami reprodukcji kartograficznej.

W Polsce wraz z geodezją stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych.

Kształtowanie się kartografii jako nauki:

* 1 okres – od czasów starożytnych do połowy XVI w.; kartografia jako kategoria graficzna, mapa traktowana jako forma opisu rzeczywistości.

* 2 okres – od połowy XVI do połowy XX w.; kartografia rozpatrywana jest głównie jako dyscyplina techniczna, definiowana w kategoriach sporządzania map wyłącznie metodami pomiarowymi; mapa stanowi przede wszystkim dokument pomiarowy

A to już wiesz?  TAURON i KGHM powołały spółkę do budowy bloku gazowego