Wiadomości Branżowe

Młodzi chemicy z PG z grantami

Pięcioro naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej znalazło się w gronie laureatów ministerialnego konkursu Iuventus Plus. W programie tym finansowane są projekty badaczy do 35 roku życia.Konkurs Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus przeznaczony jest dla młodych naukowców z wyróżniającym się dorobkiem naukowym w zakresie

Pięcioro naukowców  Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej znalazło się w  gronie laureatów ministerialnego konkursu Iuventus Plus. W  programie tym finansowane są projekty badaczy do 35 roku życia.

Konkurs Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus przeznaczony jest dla młodych naukowców  wyróżniającym się dorobkiem naukowym w  zakresie publikacji o  zasięgu międzynarodowym, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie.

W tegorocznej IV edycji rozpatrzono 549 wniosków. Oceniano wartość naukową publikacji (maks. 60 punktów) oraz wartość naukową proponowanego projektu (maks. 40 punktów). W  zakresie publikacji wzięto pod uwagę okres od stycznia 2012 r. do marca 2014 r. Ostatecznie wyłoniono 145 laureatów, maksymalne dofinansowanie wyniosło 300 tys. zł.

Czwórka laureatów  PG związana jest  Katedrą Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego, są to: dr inż. Justyna Płotka (grant w  wysokości 199 tys. 800 zł) ,  mgr inż. Sylwia Narkowicz (189   tys. zł), mgr inż. Mariusz Marć (120 tys. zł) oraz dr inż. Marek Tobiszewski (264 tys. zł). Kierownikiem KChA jest prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

Grant maksymalnej wysokości uzyskał dr inż. Grzegorz Boczkaj  Katedry Inżynierii Chemicznej i  Procesowej. Kierownikiem KIChiP jest prof. dr hab. inż. Marian Kamiński.

Finansowanie projektów rozpocznie się w  2015 roku. Okres realizacji nagrodzonych projektów badawczych nie może być dłuższy niż dwa lata.

Tutaj można zobaczyć pełną listę laureatów.


dostarczył infoWire.pl

Ĺšródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Pilotażowa instalacja Smart City w Gdańsku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy